Cennik biletów Kraków-Katowice-Mielno

BILETY JEDNORAZOWE

Normalny – 120,00 PLN

Bilet normalny.

Ulga handlowa – 100,00 PLN

Uczniowie, studenci na podstawie ważnej legitymacji do ukończenia 26 roku życia, dzieci do 4 lat – bezpłatnie (bez własnego miejsca).

Ulga handlowa dziecko – 80,00 PLN

Dzieci do ukończenia 12 roku życia Brak sprzedaży biletu u kierowcy.

Ulgowy 37% – 75,60 PLN

Dziecko powyżej 4 roku życia, Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji, Osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub II grupą inwalidzką, Inwalida wojenny, Weteran działań wojennych poza granicami państwa.

Ulgowy 51% – 58,80 PLN

Osoby niewidome ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji, Kombatant.

Ulgowy 78% – 26,40 PLN

Straż graniczna – służba, Funkcjonariusz celno-skarbowy – służba, policjant – służba, żołnierz żandarmerii wojskowej – służba, żołnierz niezawodowy oraz osoby odbywające służbę wojskową w formie równorzędnej, Dzieci do 4 roku życia (z miejscem siedzącym), Dzieci niepełnosprawne (do 24 roku życia), Student niepełnosprawny (do 26 roku życia), Opiekun dziecka niepełnosprawnego, Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych, Inwalida wojenny I grupy lub osoba represjonowana.

Ulgowy 95% – 6,00 PLN

Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, Przeowdnicy osób niewidomych, Opiekun Inwalidy wojennego I grupy.

Ulgowy 100% – BEZPŁATNIE

Straż graniczna (ochrona szlaków komunikacyjnych), Dzieci do 4 roku życia (bez miejsca siedzącego).

BILETY OKRESOWE

TAM i POWRÓT normalny – 210,00 PLN

Upoważnia do dwóch przejazdów: TAM i z POWROTEM, na konkretnej trasie. Brak sprzedaży biletu u kierowcy.

TAM i POWRÓT ulga handlowa – 180,00 PLN

Upoważnia do dwóch przejazdów: TAM i z POWROTEM, na konkretnej trasie, uczniowie, studenci na podstawie ważnej legitymacji do ukończenia 26 roku życia. Brak sprzedaży biletu u kierowcy.

TAM i POWRÓT ulga handlowa dziecko – 140,00 PLN

Upoważnia do dwóch przejazdów: TAM i z POWROTEM, na konkretnej trasie, dzieci do 12 roku życia. Brak sprzedaży biletu u kierowcy.

Sprzedaż biletów

Stacjonarne punkty sprzedaży biletów sprawdź TUTAJ.

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2022

Ulgi ustawowe honorowane na podstawie: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 poz.1138), aktualizacja (Dz.U. 2018 poz. 295)

Bezpieczna podróż

Bezpieczeństwo

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, wszyscy Pasażerowie zobowiązani są do noszenia maseczek lub zasłaniania ust i nosa podczas podróży autobusem oraz w trakcie odprawy pasażerskiej.

Ostrożność

Pamiętajmy o zachowaniu odległości podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Zalecamy bezkontaktowy sposób odczytu biletu, płatność kartą.

Dezynfekcja

Aby zapewnić najbezpieczniejszy standard podróży, stosujemy odpowiednie procedury dezynfekcji autobusów.

Każdy autobus po zakończonym dniu eksploatacji poddawany jest dezynfekcji generatorem ozonu, stosujemy oprysk wnętrza środkiem dezynfekującym. Po każdej podróży wykonujemy dezynfekcję elementów będących w bezpośrednim kontakcie z Pasażerem.

Kupuj wygodnie i szybko bilety autobusowe